• 0315 325767
Onze 3 pijlers
Onze 3 pijlers
Onze 3 pijlers

Onze 3 pijlers

Onze 3 pijlers
Onze 3 pijlers
Onze 3 pijlers

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen en zo optimaal kunnen ontwikkelen. Op onze school geven we die ontwikkeling vorm op basis van drie pijlers. Deze drie pijlers geven focus op wat er toe doet. We leren de kinderen kennis, inzicht en vaardigheden op zowel cognitief als sociaal gebied en dit doen we vooral samen. Samen met de kinderen en samen met de ouders. 

Basis op orde

Een goede basis rondom taal, lezen en rekenen zorgt voor een optimale ontwikkeling op andere gebieden en daarbij een stevige basis voor de toekomst. Wij besteden veel aandacht aan de wijze waarop wij de doelen rondom deze vakgebieden aanbieden aan de kinderen. Door goed te kijken naar wat de kinderen nodig hebben proberen we dit zo optimaal mogelijk af te stemmen op hun behoeften. 

Lees verder

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Kinderen willen zich ontwikkelen als vrije, nieuwsgierige en onderzoekende mensen. Ze leren door ervaringen van zichzelf en door kijken naar anderen. Ze leren initiatiefrijk te zijn, te communiceren, samen te werken en samen te doen met anderen. Zij leren planmatig en strategisch te denken, te handelen en zijn tot zelfsturing in staat. Wij willen als school hieraan een bijdrage leveren door in thema’s vakken te integreren binnen een sociaal-culturele context, waarbij datgene dat binnen de school gebeurt een relatie heeft met de maatschappij buiten.

Lees verder

De Vreedzame school

We leren onze kinderen vaardigheden en attitudes die ze kunnen gebruiken om een betrokken en verantwoordelijk lid van onze gemeenschap te zijn en te worden. De uitgangspunten van De Vreedzame school vormen de basis voor ons pedagogisch handelen. Iedereen doet er toe. Binnen de gemeenschap van de school gelden de op democratische wijze tot stand gekomen regels en afspraken waarin vastgelegd wordt wat voor school/groep wij willen zijn.

Lees verder
Onze 3 pijlers