Verlof
Verlof
Verlof

Verlof

Verlof
Verlof

VERLOF OF VAKANTIE BUITEN DE NORMALE VAKANTIEPERIODES WORDT NIET TOEGEKEND.

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof, weekendverlof of vrij op andere dagen.

Voor de volgende uitzonderingen is verlof mogelijk:

  • Sommige verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing;
  • Seizoensgebonden karakter van het beroep van één van de ouders (verklaring werkgever overleggen);
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover niet mogelijk buiten lestijd;
  • Huwelijk van bloed- en aanverwanten;
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten;
  • Viering 25, 40 en 50 – jarig dienstverband van (groot) ouders (1 dag);
  • Viering 12 ½ , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders (1 dag);
  • Uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden, buiten de wil van leerling of ouders om.

Voor weekendjes weg (vrijdag/ maandag) wordt geen toestemming verleend. Mocht uw kind toch afwezig zijn, dan is de directie in dat geval verplicht dit ongeoorloofde verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Bij minder dan 10 dagen per schooljaar kan dit worden aangevraagd bij de directie van school; als het om meer dan 10 dagen per schooljaar gaat, moet het verlof bij de leerplichtambtenaar van de gemeente worden aangevraagd.

Verlof aanvragen kunnen via een verlofformulier. Deze zijn aan te vragen bij de leerkracht of directie. 

Lees verder