Schooltijden
Schooltijden
Schooltijden

Schooltijden

Schooltijden
Schooltijden

Gaanderwijs maakt gebruik van het 5-gelijke dagen model. Op Gaanderwijs lunchen de kinderen op school.

De schooldeuren zijn open om 8.15 uur (inloop). We starten de lessen om 8.30 uur.

Dag

Start school

School uit

Maandag 8.30 uur 14.15 uur
Dinsdag 8.30 uur 14.15 uur
Woensdag 8.30 uur 14.15 uur
Donderdag 8.30 uur 14.15 uur
Vrijdag 8.30 uur 14.15 uur

Inloop en uitgaan

Alle leerlingen en ouders kunnen / mogen vanaf 8.15 uur naar de klas.

Om 08.25 uur gaat de tweede schoolbel en begint de lestijd. Ouders zullen dan de school verlaten

Om 14.15 uur gaat de laatste schoolbel en komen de kinderen naar buiten. De groepen 1/2 en 3 komen samen met de juf/meester naar buiten. Het is de bedoeling dat ouders buiten wachten op hun zoon(s)/dochter(s).

Halen en brengen

In verband met de beperkte parkeerruimte willen we graag dat kinderen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school komen. We hebben fietsenstallingen met voldoende ruimte.

Wij verzoeken u om bij het laten in- en uitstappen van uw kind(eren) goed te letten op de veiligheid van uw kind(eren) en die van de andere kinderen. Dat kan o.a. door in de schoolomgeving extra te letten op spelende en overstekende kinderen en door niet te parkeren op en om plaatsen waar kinderen meestal oversteken.

Op het schoolplein mag niet gefietst worden. De school stelt zich niet aansprakelijk voor beschadigingen aan fietsen.