Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden
Aanmelden

Intake

Om ervoor te zorgen dat er een doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind zit, gaan wij u actief betrekken bij de voortgang van de ontwikkeling. Wij hebben hiervoor een formulier ontwikkeld, waarop u als ervaringsdeskundige uw informatie over uw kind kunt doorgeven. U krijgt dit formulier na een kennismaking en intakegesprek van uw zoon of dochter bij ons op school en ongeveer 2 maanden voor de eerste schooldag. Ook vragen wij van eventuele voorschoolse voorzieningen relevante informatie om in te schatten of er eventuele extra ondersteuning nodig is.

Procedure

De school maakt een inschatting of we op dat moment de gewenste ondersteuning kunnen bieden waar uw zoon/ dochter recht op heeft. Indien dit mogelijk is kan de inschrijving worden afgerond. Indien dit niet het geval is gaan we, samen met de ouders, op zoek naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband.

Nadat de school alle gegevens heeft ontvangen en de nieuwe leerling aangemeld is op de school ontvangen ouders een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Vervolgens wordt er, 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u opgenomen door de leerkracht om 3 kijkmomenten in te plannen.

De zorgplicht geldt als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Natuurlijk spelen ook de volgende zaken een rol:

  • Er is plaatsruimte op de school van aanmelding

  • Ouders respecteren de grondslag van de school

  • Plaatsing kan vanaf 4 jaar. (5 dagdelen meedraaien vanaf 3.8 jaar)

  • Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is aangemeld en de scholen vragen aan de ouders welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht als dat nodig is.

De school heeft 6 weken de tijd om te bepalen of een leerling de juiste ondersteuning kan ontvangen of een passende alternatieve plek vinden. Eventueel kan deze termijn nog met 4 weken worden verlengd.