• 0315 325767
Onze waarden en visie
Onze waarden en visie
Onze waarden en visie

Onze waarden en visie

Onze waarden en visie
Onze waarden en visie

Onze waarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste uitgangspunten voor een organisatie. Het is de basis voor de identiteit van de school. Het zijn waarden waarmee we ons eigen gedrag en dat van anderen kunnen beoordelen. Waarmee we morele doelen en idealen nastreven, waarderen en motiveren. Dit is waar Gaanderwijs voor wil gaan.  

Begripvol

We gaan begripvol met elkaar om. Hierbij hebben we aandacht voor elkaar.

Respect

We tonen respect naar elkaar in de omgang en in onze wijze van communiceren. 

Oprechtheid

We zijn open en transparant en doen wat we zeggen.

Tolerantie

We herkennen en erkennen verschillen.

Onze waarden en visie
Onze waarden en visie

Ontmoeten

We maken bewust contact en

zoeken elkaar op. 

Samen

We leren van en met elkaar. 

Samen komen we verder

Verbinden

We halen buiten naar binnen

en gaan van binnen naar buiten

Onze waarden en visie

Onze visie

Samen ontdekken voor de toekomst

samen

Wij streven ernaar een school te zijn waar kinderen zich veilig en geborgen voelen. Een plek waar kinderen met plezier naar toe gaan. Bij ons leren de kinderen samen te werken en te spelen, maar bevorderen we ook hun zelfstandigheid. Ouders worden nauw betrokken bij school en de ontwikkeling van de kinderen.

ontdekken

We willen de kinderen uitdagen om steeds een stap verder te komen. Dit doen wij in een uitdagende omgeving van spelen en leren. We werken hierbij aan een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. We houden hierbij rekening met verschillen en begeleiden kinderen het optimale uit zichzelf te halen.

voor de toekomst

Met dit als uitgangspunt willen wij bereiken dat het kind zich veel vaardigheden eigen maakt en kennis opdoet van de wereld om zich heen. De huidige maatschappij vraagt mensen die kunnen ontwerpen, kunnen plannen en vooruitzien. Mensen die initiatief tonen en ondernemend zijn en verantwoorde keuzen kunnen maken. Hiervoor is een omgeving nodig die hen uitdaagt en waarin ruimte is voor eigen interesses, initiatieven en leeractiviteiten. Die ruimte willen wij de kinderen geven.