Thinking 4 learning
Thinking 4 learning
Thinking 4 learning

Thinking 4 learning

Thinking 4 learning
Thinking 4 learning

Niet alleen de samenleving verandert. Ook de kinderen die in onze samenleving opgroeien zijn anders dan de generatie vóór hen: ze communiceren anders en zoeken en krijgen informatie langs andere wegen. Het is evident dat het onderwijs aansluiting zoekt bij deze ontwikkelingen en minder gericht is op het overdragen van pakketjes kennis: leerlingen moeten leren helder te denken. Helder denken kan de overvloed aan kennis die over jonge mensen wordt uitgestort structureren: eerst inventariseren, dan ordenen en dan pas oordelen. Wie helder denkt kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, is op de hoede voor denkfouten, staat open voor nieuwe gezichtspunten, is kritisch en creatief. Dat is thinking 4 learning. T4L laat kinderen eigenaar worden van hun eigen leren en leerproces. Leren kun je leren en wordt zichtbaar en expliciet. In een betekenisvolle omgeving. Leerkrachten leren de taal, (thinking)tools en coöperatieve structuren om vaardigheden en talent bij leerlingen te ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van de 7 ‘leerspieren’.