PRO8
PRO8
PRO8

PRO8

PRO8
PRO8

Gaanderwijs is onderdeel van stichting primair onderwijs achterhoek - PRO8

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek biedt goed primair onderwijs in de Achterhoek. Goed onderwijs is voor ons geslaagd als alle leerlingen optimaal van ons aanbod en van elkaar profiteren.

Wij zetten ons dagelijks in voor het volgende:

DE LEERLING CENTRAAL: GELIJK, UNIEK EN OPEN - PERSOONSGERICHT

ONDERWIJS BLIJVEN ONTWIKKELEN: BREDE VORMING - HARMONIE - ADAPTIEF

SAMEN WERKEN: MET OUDERS - ONDERSTEUNING NABIJ - LERENDE CULTUUR

Op de website van PRO8 vindt u o.a. informatie over: 

  • Raad van toezicht
  • College van bestuur
  • Bestuursbureau
  • GMR
  • Klachtenregeling
  • Klokkenluidersregeling
  • Regeling schorsing/verwijdering leerlingen
  • Meldcode huiselijk geweld
Lees verder