De Vreedzame school
De Vreedzame school
De Vreedzame school

De Vreedzame school

De Vreedzame school
De Vreedzame school

We willen meer bereiken dan kinderen alleen een goed gevulde rugzak met kennis meegeven. We leren je ook vaardigheden en attitudes die je kan gebruiken om een betrokken en verantwoordelijk lid van onze gemeenschap te zijn en te worden. Onze doelstellingen en werkwijze zijn gebaseerd op de visie van de Vreedzame School. waarvan de uitgangspunten de basis vormen van ons pedagogisch handelen. Een school waar iedereen ‘er toe doet’. Binnen de gemeenschap van de school gelden de op democratische wijze tot stand gekomen regels en afspraken waarin vastgelegd wordt wat voor school/groep wij willen zijn.

Je leert vaardigheden die je nodig hebt om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en verantwoordelijkheden te kunnen dragen.

Dit doen wij middels het aanbod van De Vreedzame School


1. We horen bij elkaar
2. We lossen conflicten zelf op
3. We hebben oor voor elkaar
4. We hebben hart voor elkaar
5. We dragen allemaal een steentje bij
6. We zijn allemaal anders

Door structureel in te zetten op deze methodiek is er een fijne sfeer en een goede en open cultuur op Gaanderwijs. Ons doel is dat je gelukkig bent op onze school.