Ontwikkelingsgericht onderwijs
Ontwikkelingsgericht onderwijs
Ontwikkelingsgericht onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Dit is ontwikkelingsgericht onderwijs

Thema's

Thema's die passen bij de leeftijd, interesse en ontwikkeling van de kinderen.

Vak integratie

Aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, begrijpend lezen,

taal en woordenschat zijn geïntegreerd.

Experts

We maken gebruik van de deskundigheid en ervaringen van anderen,

zoals ouders, sporters en ondernemers.

Brede ontwikkeling

Het aanbod is gevarieerd en richt zich op de brede ontwikkeling.

Kunnen

De leerstof beperkt zich niet door eindtermen, maar ook door het kunnen van kinderen.

Buiten

We gaan ook buiten de school op zoek naar antwoorden.