header 1

logo pijlers
De basis op orde:

Onder “de basis op orde” verstaan wij dat wij er voor zorgen dat de kinderen bij het rekenen, taal en leesonderwijs de beste resultaten behalen. Dat wij samen met de kinderen zorgen dat zij “alles er uit halen wat er in zit”.
Wij gebruiken de meest moderne methoden en didactische aanpakken om dit doel te realiseren. Voor rekenen en wiskunde hanteren we de nieuwste versie van “Wereld in Getallen”, voor taal, “Taal Actief” en voor lezen: “Veilig leren lezen” en “Estafette”.
Naast deze methoden wordt didactisch het directe instructiemodel (DIM) ingezet in combinatie met de Coöperatieve Leer strategieën (CLS).
Onze ambities m.b.t. “De basis op orde” zijn:

• Het verbeteren van de opbrengsten voor de vakken taal (spelling en woordenschat), (begrijpend) lezen en rekenen en wiskunde.
• Werken met groepsplannen, zodat de onderwijsaanpak van de leerkracht nog beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
• Het verder ontwikkelen van een goed beredeneerd aanbod in groep 1-2.
• Organiseren van de hulp aan leerlingen met een eigen leerlijn binnen de groep.
• De keuze en implementatie van nieuwe methoden voor de andere vakken die niet onder OGO aan bod komen.

Algemeen. Daarnaast blijven wij actief als het gaat om:
• Aandacht voor de ontwikkeling en verbetering van onze (directie- en leerkracht) vaardigheden. (zie 2.6)
• Het verder vormgeven van ICT.

Kalender