• 0315 325767
Groeikracht
Groeikracht
Groeikracht

Groeikracht

Groeikracht
Groeikracht

Sommige kinderen hebben net wat meer tijd en hulp nodig. Dit bieden wij aan via de Groeikracht groep. In overleg met ouders, de intern begeleider en de leerkracht wordt gekeken of de groeikracht groep voor een kind van meerwaarde is. Tijdens de lessen bij groeikracht wordt extra aandacht besteed aan onder andere rekenen (automatiseren) en spelling.